Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Avtal mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige å ena sidan samt Mocambique å andra sidan rörande utvecklingssamarbete inom jordbrukssektorn, Maputo den 7 november 1977 SÖ 1977:107

Publicerad

Ladda ner: