Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Avtal mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige å ena sidan samt Mocambique å andra sidan rörande utvecklingssamarbete inom jordbrukssektorn (MONAP 85), Maputo den 7 juni 1985 SÖ 1985:40

Publicerad

Ladda ner: