Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Överenskommelse med Amerikas förenta stater om principerna för ömsesidigt samarbete inom försvarsupphandlingsområdet, Washington den 11 juni och Stockholm den 16 juli 1987 SÖ 1987:44

Publicerad

Ladda ner: