Tilläggsprotokoll till avtalet den 20 december 1951 (SÖ 1952:44) mellan Sverige, Danmark och Norge rörande samarbete på luftfartens område, Köpenhamn den 30 augusti 1989 ID-nummer: SÖ 1989:74