Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Överenskommelse om ändring i avtalet den 15 mars 1971 mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om kulturellt samarbete (SÖ 1971:22, SÖ 1983:54 samt SÖ 1986:4) SÖ 1990:43

Publicerad

Ladda ner: