Överenskommelse med Etiopien om utvecklingssamarbete den 1 juli 1990 — 30 juni 1991, Addis Abeba den 18 juni 1990 SÖ 1990:29