Avtal med Etiopien om utvecklingssamarbete den 1 juli 1988 - 30 juni 1990, Addis Abeba den 1 juli 1988 SÖ 1988:42