Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Nr. 28 SÖ 1999:28

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Ändring av Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet Montreal, den 17 september 1997. Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer Proposition 1997/98:145 Beslut om ratifikation den 23 juni 1999 Deposition av Sveriges ratifikationsinstrument den 12 juli 1999 Ändringen i kraft den 10 november 1999, även för Sverige