Överenskommelse med Israel om att i Sverige och i Israel göra det möjligt för familjemedlemmar till beskicknings- och ... SÖ 2003:4

Ladda ner:

Överenskommelse med Israel om att i Sverige och i Israel göra det möjligt för familjemedlemmar till beskicknings- och konsulatspersonal från endera landet att i det andra utöva förvärvsarbete. Jerusalem den 26 juni 2002