Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Avtal om upprättande och drift av internationella centret för migrationspolitikutveckling (ICMPD) i Wien. SÖ 2004:34

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Avtal om upprättande och drift av internationella centret för migrationspolitikutveckling (ICMPD) i Wien. Wien den 1 juni 1993.