Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Europeisk överenskommelse om översändande av ansökningar om rättshjälp SÖ 1977:4, 2000:38

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Europeisk överenskommelse om översändande av ansökningar om rättshjälp Strasbourg, den 27 januari 1977 European Agreement on the Transmission of Applications for Legal Aid Beslut om undertecknande utan förbehåll för ratifikation den 27 januari 1977 Undertecknad av Sverige med bindande verkan den 27 januari 1977 Överenskommelsen i kraft den 28 februari 1977, även för Sverige