Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Tillägg 1 till samarbetsavtal daterat den 30 mars 1994 med Frankrike rörande försvarsteknisk forskning SÖ 2009:27

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Tillägg 1 till samarbetsavtal daterat den 30 mars 1994 med Frankrike rörande försvarsteknisk forskning
Stockholm och Bagneux den 22 juni och 23 juli 2009

Regeringen beslutade den 22 januari 2009 att underteckna tilläggsavtalet. Avtalet trädde i kraft vid det sista undertecknandet, den 23 juli 2009.

Avtalet den 30 mars 1994, som inte förut har publicerats i SÖ, återfinns bakom tilläggsavtalet.