Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Avtal med Rumänien om samarbete för bekämpning av organiserad brottslighet, olaglig handel med narkotika, psykotropa ämnen och p SÖ 2005:55

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Avtal med Rumänien om samarbete för bekämpning av organiserad brottslighet, olaglig handel med narkotika, psykotropa ämnen och prekursorer samt människohandel, terrorism och andra grova brott Bukarest den 10 maj 2004