Generellt säkerhetsskyddsavtal med Frankrike rörande ömsesidigt utbyte och skydd av hemliga uppgifter SÖ 2007:2

Ladda ner:

Generellt säkerhetsskyddsavtal med Frankrike rörande ömsesidigt utbyte och skydd av hemliga uppgifter. Stockholm den 16 mars 2006