Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och fakultativt protokoll till konventionen SÖ 2008:26

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och fakultativt protokoll till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

New York den 13 december 2006