Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Samförståndsavtal om strategiska flygtransporter (Strategic Airlift Capability) SAC SÖ 2008:40

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Samförståndsavtal om strategiska flygtransporter (Strategic Airlift Capability) SAC.

Washington den 23 september 2008