Avtal mellan Sverige och Guernsey

Ladda ner:

Sverige har undertecknat ett avtal om informationsutbyte med Guernsey. Avtalet gör det möjligt för skattemyndigheterna i Sverige och Guernsey att utbyta upplysningar i skatteärenden och därigenom bistå varandra vid skatteutredningar. Även ett sjö- och luftfartsavtal, ett skatteavtal för fysiska personer, ett avtal om inkomstjustering i internprissättningsärenden samt en politisk deklaration har undertecknats. För att avtalen ska bli gällande kommer de senare att lämnas till riksdagen för godkännande.