Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Avtal med Vitryssland om minderåriga vitryska barns vistelse i Sverige i syfte att stärka dessas hälsa SÖ 2009:23

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Avtal med Vitryssland om minderåriga vitryska barns vistelse i Sverige i syfte att stärka dessas hälsa
Minsk den 31 juli 2009

Regeringen beslutade den 17 juni 2009 att genom skriftväxling ingå avtalet. Avtalet trädde i kraft den 31 juli 2009.