Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Avtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Vitryssland, å andra sidan, jämte slutakt och skriftväxling. SÖ 1998:66

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Avtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Vitryssland, å andra sidan, jämte slutakt och skriftväxling. Bryssel den 6 mars 1995