Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Överenskommelse jämte tilläggsprotokoll med Vitryssland om internationell person- och godstransport på väg SÖ 2009:22

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Överenskommelse jämte tilläggsprotokoll med Vitryssland om internationell person- och godstransport på väg
Minsk den 30 december 2008

Regeringen beslutade den 21 april 2005 att ingå överenskommelsen. Överenskommelsen trädde i kraft den 16 september 2009 efter notväxling.