Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Avtal om ändring av överenskommelsen den 3 september 1996 (SÖ 1997:13) mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning SÖ 2009:31

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Avtal om ändring av överenskommelsen den 3 september 1996 (SÖ 1997:13) mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning
Grindavik den 23 april 2009

Regeringen beslutade den 23 april 2009 att ingå avtalet. Den 2 juli 2009 underrättades Finland om det svenska godkännandet. Avtalet trädde i kraft den 10 januari 2010. Den på danska, finska, isländska och norska avfattade avtalstexten finns tillgänglig på Utrikesdepartementet, Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (FMR).