Sveriges internationella överenskommelser

Nr 5

Publicerad Uppdaterad

Nr 5 Nordisk konvention om social trygghet Bergen den 12 juni 2012

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 31 maj 2012 att underteckna konventionen. Den 21 mars 2013 beslutade regeringen att godkänna konventionen och Danmarks regering underrättades om godkännandet den 8 april 2013. Konventionen trädde i kraft den 1 maj 2014.

Riksdagsbehandling: Prop. 2012/13:31, bet. 2012/13:SfU5, rskr. 2012/13:165,

Den på danska, finska, isländska och norska avfattade texten kan erhållas från Utrikesdepartementets enhet för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt.