Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Avtal mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om medborgarskap SÖ 2012:6

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Nr 6
Avtal mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om medborgarskap
Köpenhamn den 13 september 2010

Regeringen beslutade den 5 februari 2009 att underteckna avtalet samt att lämna underrättelse om godkännande till den danska regeringen. Avtalet trädde i kraft den 5 september 2012 efter godkännande av samtliga nordiska länder.

Den på danska, finska, isländska och norska avfattade avtalstexten finns tillgänglig på Utrikesdepartementet, enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (FMR).