Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Generellt säkerhetsskyddsavtal med Danmark, Finland, Island och Norge om ömsesidigt skydd och utbyte av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter SÖ 2013:17

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 29 april 2010 att underteckna avtalet. Avtalet skrevs under i Oslo den 7 maj 2010. Den 3 juni 2010 beslutade regeringen att ratificera avtalet. Ratifikationsinstrumentet deponerades hos den norska regeringen den 10 augusti 2010.

Avtalet trädde i kraft den 9 februari 2013.