Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Ändring av artikel 16 i ramavtalet den 27 juli 2000 SÖ 2009:4

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Ändring av artikel 16 i ramavtalet den 27 juli 2000
(SÖ 2001:13)
Bryssel den 13 mars 2008