Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Avtal med Barbados om upplysningar i skatteärenden SÖ 2010:26

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Nr 26
Avtal med Barbados om upplysningar i skatteärenden
Paris den 10 mars 2010

Regeringen beslutade den 25 februari 2010 att underteckna avtalet. Den 18 november 2010 beslutade regeringen att godkänna avtalet. Bahamas regering underrättades om godkännandet den 26 november 2010. Avtalet trädde i kraft den 24 december 2010.

Riksdagsbehandling: Prop 2009/10:5, bet.2010/11:SkU3, rskr. 2010/11:12, SFS 2010:133.