Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Protokoll om ändring i avtalet med Barbados den 1 juli 1991 (SÖ 1991:70) för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst SÖ 2012:30

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Nr 30
Protokoll om ändring i avtalet med Barbados den 1 juli 1991 (SÖ 1991:70) för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst
Paris den 3 november 2011

Regeringen beslutade den 27 oktober 2011 att underteckna protokollet. Den 1 november 2012 beslutade regeringen att godkänna protokollet och Mauritius regering underrättades om godkännandet den 5 november 2012. Protokollet trädde i kraft den 12 december 2012.

Riksdagsbehandling: Prop. 2011/12:169, bet. 2012/13:SkU5, rskr. 2012/13:13, SFS 2012:646.