Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Tillägg till avtalet med Lettland den 31 januari 2002 (SÖ 2002:11) om ömsesidigt skydd av hemliga uppgifter SÖ 2010:31

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Nr 31
Tillägg till avtalet med Lettland den 31 januari 2002 (SÖ 2002:11) om ömsesidigt skydd av hemliga uppgifter Stockholm den 8 december 2010

Regeringen beslutade den 14 juni 2007 att underteckna avtalet. Avtalet trädde i kraft vid undertecknandet den 8 december 2010.