Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Samförståndsavtal med Lettland om försvarssamarbete SÖ 2012:24

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Nr 24
Samförståndsavtal med Lettland om försvarssamarbete
Riga den 10 december 2012

Regeringen beslutade den 17 februari 2011 att underteckna samförståndsavtalet. Samförståndsavtalet trädde i kraft vid undertecknandet den 10 december 2012.