Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Avtal om ett gemensamt europeiskt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan SÖ 2011:14

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Nr 14
Avtal om ett gemensamt europeiskt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan
Bryssel den 2 december 2010

Regeringen fattade den 18 november 2010 beslut om att underteckna och godkänna avtalet. EU:s generalsekreterare underrättades den 7 mars 2011 om godkännandet. Avtalet har ännu inte trätt i kraft men tillämpas enl. sin artikel 29 provisoriskt fram till ikraftträdandet.