Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Avtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan, jämte slutakt och skriftväxling. SÖ 1998:64

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Avtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan, jämte slutakt och skriftväxling. Luxemburg den 22 april 1996