Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Överenskommelse med Japan om utbyte av finansiell information som hänför sig till penningtvätt och finansiering av terrorism SÖ 2012:18

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Nr 18
Överenskommelse med Japan om utbyte av finansiell information som hänför sig till penningtvätt och finansiering av terrorism
Stockholm den 29 juni 2012

Regeringen beslutade den 15 mars 2012 att genom skriftväxling ingå överenskommelsen. Noterna utväxlades den 29 juni 2012 och överenskommelsen trädde i kraft samma dag.