Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Tilläggsprotokoll om ansvarighet och ersättning till Cartagenaprotokollet om biosäkerhet (SÖ 2002:57) SÖ 2012:34

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Nr 34
Tilläggsprotokoll om ansvarighet och ersättning till Cartagenaprotokollet om biosäkerhet (SÖ 2002:57)
Nagoya den 15 oktober 2010

Regeringen beslutade den 3 mars 2011 att underteckna tilläggsprotokollet. Den 27 september 2012 beslutade regeringen att ratificera tilläggsprotokollet. Sveriges ratifikationsinstrument deponerades hos FN:s generalsekreterare den 3 oktober 2012. Tilläggsprotokollet har ännu inte trätt i kraft.