Ändring 1 till avtalet med Amerikas förenta staters försvarsministerium om utväxling av information om forskning och utveckling (SÖ 2000:57) SÖ 2012:49