Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Ändring 1 till avtalet med Amerikas förenta staters försvarsministerium om utväxling av information om forskning och utveckling (SÖ 2000:57) SÖ 2012:49

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Överenskommelsen trädde i kraft vid undertecknandet den 17 september 2008