Sveriges internationella överenskommelser från Finansdepartementet

Protokoll om ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Kina

Publicerad

Ladda ner:

Ett protokoll om ändring i 1986 års avtal mellan Sverige och Kina för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst, såsom ändrat 1999, har undertecknats den 5 juni 2017.

Genom protokollet införs en bestämmelse om att länderna på ömsesidig basis ska avstå från att beskatta intäkter från internationella transporter som ett luft- eller sjötransportföretag hemmahörande i den ena staten har i den andra staten. I förhållande till det nuvarande avtalet utvidgas undantaget till att även avse omsättningsskatt. Utvidgningen är föranledd av ändrad lagstiftning i Kina och berör i nuläget endast skatt som tas ut i Kina. Kina har ingått liknande avtal med andra länder.