Sanktioner avseende Ryssland och Ukraina

Det finns tre system av sanktioner med olika inriktning som gäller Ryssland och utvecklingen i Ukraina, alla införda av EU.

Det första systemet består av åtgärder mot personer i Ukraina som utpekats som ansvariga för förskingring av ukrainska statsmedel och personer ansvariga för brott mot mänskliga rättigheter i landet. Sanktionerna innebär frysning av tillgångar och har hittills genomförts mot Ukrainas förre president Viktor Janukovitj och ett antal andra forna regimföreträdare.

Sanktioner med anledning av situationen i Ukraina

Det andra systemet av sanktioner består av åtgärder avseende hot mot och undergrävande av Ukrainas territoriella integritet, suveränitet, oberoende, stabilitet eller säkerhet, hindrande av internationella organisationers arbete i landet samt övertagande av ägande av företag på Krim och i Sevastopol i strid med ukrainsk rätt. Detta system är i sin tur uppdelat på två. Det ena innebär individuellt riktade åtgärder i form av frysning av tillgångar samt reserestriktioner och har genomförts mot ett antal personer och några organisationer och företag enligt en lista som successivt utökats. Det andra som tillkommit senare innebär att särskilda sektoriella sanktioner har införts mot Ryssland och sedan skärpts med anledning av det ryska agerandet som destabiliserar situationen i Ukraina.

Sanktioner med anledning av hot mot Ukrainas suveränitet

Det tredje systemet består av restriktioner mot import av varor som kommer från Krim och staden Sevastopol och har senare utvidgats med åtgärder mot viss export till och förbud mot investeringar i dessa områden. Även turismrelaterade tjänster har förbjudits. Detta utgör svar på Rysslands olagliga annektering av dessa områden.

Sanktioner med anledning av Rysslands illegala annektering

De tre systemen beskrivs separat från varandra.

Kontakt