Sanktioner avseende Ryssland och Ukraina

Sanktioner mot Ryssland i samband med invasionen av Ukraina 2022

Ansvariga svenska myndigheter

Kommerskollegium är behörig myndighet för frågor om tillståndsprövning för sådan handel med varor som det ankommer Kommerskollegium att ha kontroll över. Kommerskollegium kan också bevilja undantag från frysning av tillgångar hos juridiska personer, enheter och organ, samt mottar anmälningar om undantag. Kommerskollegium kan bevilja undantag från förbud mot att ta emot insättningar såvitt avser juridiska personer, enheter och organ.

Huvudansvarig myndighet för frågor rörande produkter med dubbla användningsområden är Inspektionen för strategiska produkter (ISP). ISP är behörig myndighet för frågor om tillståndsprövning, prövning av möjligheter till undantag och mottagande av anmälningar för sådan handel som det ankommer ISP att ha kontroll över.

Finansinspektionen är behörig myndighet för frågor om tillståndsprövning för annars förbjudna transaktioner. Finansinspektionen är även behörig myndighet att ta emot information från kreditinstitut om vissa insättningar.

Försäkringskassan kan bevilja undantag från förbud mot att ta emot insättningar såvitt avser fysiska personer

Länkar till de aktuella myndigheterna finns längre ner på sidan.

Sanktioner införda innan 2022

Sedan tidigare finns tre system av sanktioner med olika inriktningar som gäller Ryssland och utvecklingen i Ukraina, alla införda av EU.

Sanktioner från 2014 med anledning av situationen i Ukraina

Det första systemet består av åtgärder mot personer i Ukraina som utpekats som ansvariga för förskingring av ukrainska statsmedel och personer ansvariga för brott mot mänskliga rättigheter i landet. Sanktionerna innebär frysning av tillgångar och har hittills genomförts mot Ukrainas förre president Viktor Janukovitj och ett antal andra forna regimföreträdare.

Sanktioner från 2014 med anledning av hot mot Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

Det andra systemet av sanktioner består av åtgärder avseende hot mot och undergrävande av Ukrainas territoriella integritet, suveränitet, oberoende, stabilitet eller säkerhet, hindrande av internationella organisationers arbete i landet samt övertagande av ägande av företag på Krim och i Sevastopol i strid med ukrainsk rätt. Detta system är uppdelat på två. Den ena delen innebär individuellt riktade åtgärder i form av frysning av tillgångar samt reserestriktioner och har genomförts mot ett antal personer och några organisationer och företag enligt en lista som successivt utökats. Den andra delen innefattar särskilda sektoriella sanktioner mot Ryssland. Dessa har sedan skärpts med anledning av det ryska agerandet som destabiliserar situationen i Ukraina.

Sanktioner från 2014 som svar på Rysslands olagliga annektering av Krim och Sevastopol

Det tredje systemet består av restriktioner mot import av varor som kommer från Krim och staden Sevastopol och har senare utvidgats med åtgärder mot viss export till och restriktioner av investeringar i dessa områden. Även turismrelaterade tjänster har förbjudits. Detta utgör svar på Rysslands olagliga annektering av dessa områden.

Kontakt