Hoppa till huvudinnehåll

Vad är sanktioner?

Sanktioner är ekonomiska och politiska åtgärder som syftar till att påverka beteendet hos en stat, en grupp eller individer. Sanktioner kan till exempel införas för att försöka ändra politiken hos en stat som hotar internationell fred och säkerhet eller för att förmå en stat att upphöra med systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter.

Sanktioner innebär att begränsningar införs i handlingsfriheten för en stat, en grupp eller individer genom ett unilateralt beslut av en stat eller kollektivt beslut av flera stater. Det kan till exempel handla om att införa finansiella restriktioner såsom frysningar av tillgångar, handelsrestriktioner för särskilda varor eller reserestriktioner.

Det finns både geografiska sanktioner som riktar sig mot specifika länder eller regioner och tematiska sanktioner som tar sikte på särskilda problem, till exempel terrorism eller cyberattacker.

Sanktioner skiljer sig från andra utrikespolitiska instrument genom att vara reglerade på rättslig väg. De är precist utformade och brott mot dem kan medföra straffansvar. Bestämmelser om detta finns i lagen om vissa internationella sanktioner. Straffet kan bli böter eller fängelse i högst två år, eller om brottet är grovt fängelse i högst fyra år. 

Lag (1996:95) om vissa internationella sanktioner (riksdagen.se)

Sanktioner är avsedda att vara tidsbegränsade och föremål för regelbunden översyn i ljuset av utvecklingen. När målet för dem är uppnått ska de avvecklas. 

Laddar...