Hoppa till huvudinnehåll

FN-sanktioner och EU-sanktioner

FN:s säkerhetsråd kan besluta om kollektiva sanktionsåtgärder för att upprätthålla internationell fred och säkerhet. Även EU kan besluta om internationella sanktioner inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.

De sanktioner som gäller för Sverige är beslutade av FN eller EU. Sverige har inga egna, nationellt beslutade sanktioner.

FN-sanktioner

FN:s säkerhetsråd kan enligt bestämmelserna i FN-stadgans kapitel VII vidta kollektiva sanktionsåtgärder för att upprätthålla internationell fred och säkerhet. När detta sker är medlemsstaterna skyldiga enligt folkrätten att genomföra åtgärderna och införa bestämmelserna i sina egna rättssystem. För Sveriges del sker detta gemensamt med övriga EU-länder. 

EU-sanktioner

EU kan besluta om internationella sanktioner inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. Det kan antingen vara beslut om att gemensamt genomföra FN:s sanktioner eller självständiga beslut om sanktioner. 

Detta sker genom att EU:s ministerråd antar ett rådsbeslut. Sådana beslut innehåller detaljerade åtaganden att genomföra vissa sanktioner. 

De åtgärder som faller inom EU:s behörighet (till exempel handelsrestriktioner eller frysning av tillgångar för vissa individer eller företag) genomförs sedan i en EU-förordning som blir direkt tillämplig i svensk nationell rätt. 

EU-förordningen kan föreskriva att vissa uppgifter ska utföras av särskilda behöriga myndigheter i varje medlemsland, till exempel att utfärda tillstånd eller besluta om undantag. Andra åtgärder faller i sin helhet under medlemsstaternas behörighet (till exempel vapenembargon och reserestriktioner) och genomförs genom nationell lagstiftning.

Laddar...