Hoppa till huvudinnehåll

Myndigheter med ansvar för sanktioner

Utrikesdepartementets (UD:s) enhet för säkerhetspolitik samordnar den svenska sanktionspolitiken. Vad gäller implementeringen av sanktioner i Sverige ansvarar ett antal myndigheter för olika uppgifter.

Tullverket kontrollerar exempelvis att svensk export sker i överensstämmelse med sanktionerna och polisen utreder eventuella sanktionsbrott.

Ansökningar om undantag från export av vissa varor eller tjänster som omfattas av sanktionerna mot ett visst land hanteras av Kommerskollegium.

Frågor som rör produkter med dubbla användningsområden, utrustning som kan användas för internt förtryck samt vapenembargon hanteras av Inspektionen för strategiska produkter.

Frågor om sanktioner

Om du har frågor om sanktioner mot ett visst land eller region finns det mer information på EU:s sanktionskarta. Du kan även kontakta den geografiska enhet på UD som ansvarar för regionen.

Laddar...