Lantbruket och torkan

Publicerad

Torka kan påverka lantbrukare både vad gäller tillgången på vatten, foder samt nivå på skördarna. De ekonomiska förlusterna vid långvarig torka riskerar att bli betydande. Mot bakgrund av vinterns, vårens och sommarens låga nederbörd, följer regeringen och Regeringskansliet situationen för lantbruket noga.

Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Regeringens arbete 

Regeringen och Regeringskansliet följer händelseutvecklingen noga och har höjd beredskap för att ta hand om situationen. Företrädare för Regeringskansliet, berörda myndigheter och näringen möts regelbundet för att få en gemensam lägesbild samt diskutera eventuella åtgärder i ett läge med fortsatt torka.

Jordbruksverket

Jordbruksverket följer läget när det gäller tillgång på vatten, grödornas utveckling, fodertillgång, samt risken för gräs- och skogsbrand till följd av torkan. Jordbruksverket förmedlar även information om vidtagna åtgärder.  

Om vattenbrist (jordbruksverket.se)

Om torka (jordbruksverket.se)