Lantbruket och torkan

Uppdaterad

Torka kan påverka lantbrukare både vad gäller tillgången på vatten och foder. Mot bakgrund av de senaste årens höga temperaturer och låga nederbörd, följer regeringen och Regeringskansliet situationen för lantbruket noga.



Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Regeringens arbete 

Den varma och torra sommaren 2018 drabbade det svenska jordbruket i stor utsträckning och ledde till stora ekonomiska konsekvenser för lantbruket. Jordbruksverket beräknade att jordbrukets totala inkomstförlust för 2018 uppgick till 6,2 miljarder kronor.

Med anledning av 2018 års svåra situation presenterade regeringen ett nationellt krispaket på 1,57 miljarder kronor till stöd för drabbade lantbrukare. Krispaketet syftade framför allt till att täcka upp för foderbrist och inkomstbortfall som uppstod på grund av torkan genom ett kombinerat areal- och djurbaserat stöd.

Regeringen och berörda myndigheter följer noggrant läget för att löpande identifiera eventuella komplikationer till följd av väderlek och torka.

Mer information om arbetet med att stötta jordbruket

Jordbruksverket

Jordbruksverket följer läget vad gäller tillgången på vatten, hur höst- och vårsådden artar sig och tillgången på utsäde.

Om vattenbrist på Jordbruksverkets webbplats