Budget för Regeringskansliet

Uppdaterad

Regeringskansliet är underställt samma budgetdisciplin och samma effektivitetskrav som övriga statsförvaltningen. Regeringskansliets anslag ingår i statsbudgeten och beslutas av riksdagen varje år. Anslaget för 220 var cirka 7 930 miljoner kronor.

Regeringskansliets förvaltningsanslag täcker bland annat kostnader för personal och lokalhyror samt övriga driftskostnader.