Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att utbetala utvecklingsmedel till kommunerna i syfte att förstärka och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Diarienummer: S2007/1630/ST

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner: