Uppdrag till Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Taltidningsnämnden och Post- och telestyrelsen om den framtida taltidningsver Diarienummer: Ku2010/1124/MFI

Ladda ner:

Regeringen har givit Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Taltidningsnämnden och Post- och telestyrelsen ett uppdrag som rör den framtida taltidningsverksamheten. Uppdraget ska delredovisas halvårsvis med början den 1 mars 2011 och slutredovisas senast den 1 mars 2013.