Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att betala ut medel för prisjämförelsetjänst för tandvård Diarienummer: S2009/10156/HS

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att utbetala 15 000 000 kronor till Sveriges Kommuner och Landsting för att i enlighet med tidigare lämnad förstudie och projektplan utveckla en prisjämförelsetjänst för tandvård.