Uppdrag till Myndigheten för radio och tv om förhandsprövning av nya tjänster hos Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Diarienummer: Ku2009/1674/MFI

Ladda ner:

Programföretagen Sveriges Radio AB (SR), Sveriges Television AB (SVT) och Sveriges Utbildningsradio AB (UR) har uppdrag i allmänhetens tjänst som är definierade i företagens sändningstillstånd och anslagsvillkor. Enligt anslagsvillkoren ska SR, SVT och UR anmäla nya tjänster som de vill lansera till regeringen för godkännande. Anmälningskravet gäller nya permanenta programtjänster eller andra tjänster av större betydelse inom ramen för kärnverksamheten och den kompletterande verksamheten. Anmälan ska innehålla en motivering som utgår från tjänstens värde för publiken och relevans för uppdraget i allmänhetens tjänst. Regeringen avser att i programföretagens anslagsvillkor för 2011 lämna ytterligare anvisningar för hur anmälan ska utformas.