Uppdrag till Myndigheten för radio och tv om vidaresändningsplikt i kabelnät Diarienummer: Ku2011/664/MFI

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för radio och tv att göra en översyn av reglerna om vidaresändningsplikt i kabelnät. Myndigheten för radio och tv ska redovisa sitt uppdrag senast den 1 oktober 2011.