Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att påbörja förberedelser med anledning av förslaget till nya tandvårdsstöd för personer med sjukdomar eller funktionsnedsättningar Diarienummer: S2011/6080/FS

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får i uppdrag att påbörja förberedelser av det föreskriftsarbete som krävs för genomförande av förslagen i regeringens lagrådsremiss Tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar.