Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag till Länsstyrelsen i Östergötlands län att utveckla och sprida en vägledning för stöd till och rehabilitering av unga Diarienummer: U2011/4322/JÄM

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen ger Länsstyrelsen i Östergötlands län i uppdrag att utveckla och sprida den vägledning (rapport nr 2011:14) som länsstyrelsen har tagit fram på regeringens uppdrag för stöd till och rehabilitering av unga som har placerats i familjehem eller hem för vård eller boende (HVB) på grund av att de riskerar att bli, eller har blivit, gifta mot sin vilja eller utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Uppdraget ska genomföras i minst sex kommuner.

Uppdraget löper 2011-2013.