Tilläggsuppdrag om speciallärarutbildning inom Lärarlyftet II Diarienummer: U2012/1181/S

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Statens skolverk att inom ramen för satsningen Lärarlyftet II (U2011/5531/S) skapa möjligheter för lärare och förskollärare att genom utbildning få en speciallärarexamen med specialisering mot utvecklingsstörning. Lärarna och förskollärarna ska ha en sådan grundläggande lärar- eller förskollärarexamen som krävs för att få undervisa i grundsärskola, gymnasiesärskola eller särskild utbildning för vuxna enligt förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare och utnämning till lektor och vara anställda i grundsärskolan, gymnasiesärskolan eller särskild utbildning för vuxna.