Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att kartlägga landstingens stöd till glasögon för barn inom ramen för landstingens hjälpmedelsverksamhet Diarienummer: S2012/4968/FST

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga antalet barn 0–18 år som har behov av glasögon. Socialstyrelsen ska kartlägga i vilken utsträckning landstingen erbjuder dessa barn stöd inom sin hjälpmedelsverksamhet.

Socialstyrelsen ska samråda med Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) vid genomförandet av uppdraget.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 juni 2013.